ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

angelic
makintosh đã đưa ý kiến …
RIP Kai Opaka - May bạn walk with the Prophets đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kraucik83 đã đưa ý kiến …
Yippee!!!! I finally got my Die Hard medal here :D đã đăng hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
Aww well done,Sunny💛 hơn một năm qua
Kraucik83 đã bình luận…
thanks, darling hơn một năm qua
crying
Kraucik83 đã đưa ý kiến …
RIP Rene Auberjonois ... bạn were truly loved! đã đăng hơn một năm qua
crying
makintosh đã đưa ý kiến …
RIP Aron Eisenberg - My thoughts and condolences to his wife, kids, Những người bạn and family. đã đăng hơn một năm qua
BJsRealm đã bình luận…
RIP Nog from ST: DS9 hơn một năm qua
big smile
makintosh đã đưa ý kiến …
“Don’t do anything I wouldn’t do.”

“Chief, I can’t operate under those kinds of restrictions.”

O’Brien and Nog discussing scrounging methods đã đăng hơn một năm qua
Kraucik83 đã bình luận…
tình yêu it! *lol* hơn một năm qua
cool
makintosh đã đưa ý kiến …
"People either tình yêu bạn hoặc hate you. [...] I mean, I *hated* you, when we first met ... and now..." "And now?" "And ... now I don't." - O’Brien to Bashir, [both very drunk], "Explorers" đã đăng hơn một năm qua
big smile
makintosh đã đưa ý kiến …
Kira: "Why is it when bạn smile, I want to leave the room?"
Dukat: "I suppose it's because of my overwhelming charm." -- DS9: Return to Grace đã đăng hơn một năm qua
laugh
makintosh đã đưa ý kiến …
Where is Commander Sisko? I trust he wasn't vaporished while asking for one of those raktajinos he is so fond of - Gul Dukat đã đăng hơn một năm qua
Kraucik83 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
big smile
wizbits đã đưa ý kiến …
i bet jadzeea is a mens?
do u thinks so two?
ps lumpy man odo? wow such fun dogedo đã đăng hơn một năm qua
crying
miniclause đã đưa ý kiến …
I miss Jadzia Dax. I wish she hadn't been killled : ( Erzi just doesn't click with me. đã đăng hơn một năm qua
porsupuesto đã bình luận…
She just seems really annoying and pesky, I bạn know what I mean. hơn một năm qua
big smile
Kraucik83 đã đưa ý kiến …
We just miss one người hâm mộ to 300 ;) So come on, where are bạn hiding? đã đăng hơn một năm qua
badwolf359 đã bình luận…
It seems that người hâm mộ has arrived! :) hơn một năm qua
Kraucik83 đã bình luận…
Yippee! ;) hơn một năm qua
big smile
tvfan87 đã đưa ý kiến …
Crime hiển thị fans, just wanted to say that Nana Visitor and Michael Dorn both made guest appearances on lâu đài which airs on ABC and Rene Auberjonois made a guest appearance on Criminal Minds which is on CBS. Just thought I'd spread the word. :D:D đã đăng hơn một năm qua
sad
DynV đã đưa ý kiến …
I miss Quark's (Bar, Grill, Gaming House and Holosuite Arcade) so much. đã đăng hơn một năm qua
DynV đã đưa ý kiến …
/me wave to his new comrades :) đã đăng hơn một năm qua
makintosh đã bình luận…
*waving hand right back* hơn một năm qua
DynV đã bình luận…
hi! I'm not so sure how to reply and I've left a message on your wall. hơn một năm qua
ngott đã đưa ý kiến …
I tình yêu the Ferengi episodes the best. The Nagus hahaha đã đăng hơn một năm qua
SonofKOR đã đưa ý kiến …
Happy New Year. Drink up your blood wine!!! đã đăng hơn một năm qua