ngôi sao from Balto Updates

a comment was made to the poll: who likes ngôi sao hơn một năm qua by ChiliPepperLuv
a comment was made to the poll: whitch two are better together. hơn một năm qua by anubis210
a comment was made to the photo: ngôi sao hơn một năm qua by anubis210
a comment was made to the poll: Who is ngôi sao better off with hơn một năm qua by simmy240
a question đã được thêm vào: You love Star right? hơn một năm qua by UriahA