trả lời câu hỏi này

Spuffy Câu Hỏi

Does anyone wanna tham gia my spot?

adwbuffy spot? My very own spot
link

 adwbuffy posted hơn một năm qua
next question »

Spuffy Các Câu Trả Lời

Stelena4eva said:
I'd tình yêu to tham gia your spot.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
pompeybabe said:
Of course I would. :D xx
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BuffyAngel101 said:
Thanks, but I'm a total Buffy/Angel fan. Sorry! I tình yêu Spike as a character, though. He's hilarious!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »