Spider-Man My hàng đầu, đầu trang 20 yêu thích Spider-Man Villains, who do bạn like more?

Pick one:
1. Black Cat
2. The Green Goblin
2. Ultimate Green Goblin
2. Green Goblin Noir
3. The Hobgoblin
4. The Gray Goblin
5. Venom
5. Anti-Venom
6. Carnage
7. Spider-Carnage
8. chó sói, sói con nhện, nhện
9. Toxin
10. Scream
11. Doctor Octopus
12. Electro
13. The con thằn lằn, thằn lằn
14. Kraven the Hunter
15. Sandman
16. Wilson Fisk/The Kingpin
17. Hydro-Man
18. Rhino
19. con kên kên
20. Shocker
 Tripod75 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save