Sophin Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

XNaley_JamesX đã đưa ý kiến …
Another Austin tweet:

Flying across the Earth tomorrow. Thing I will miss the most... @SophiaBush đã đăng hơn một năm qua
XNaley_JamesX đã đưa ý kiến …
Austin about Sophia on twitter:

AUS10NICHOLS I heard about this awesome thing to celebrate my lady. She is a great humanitarian. She is epic. RT #sophiasweekend

<3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua