Sophia bụi cây, cây bụi, tổng thống bush & Elisha Cuthbert Wall