Sonic Yaoi Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

kicksomebut23 đã đưa ý kiến …
nobody likes GAAAAAAAAAAAY stuff đã đăng hơn một năm qua
gfdcf đã bình luận…
Umm if don't like gay hoặc Yaoi things why are bạn here? hơn một năm qua
hmmm
LorMel đã đưa ý kiến …
None of my Những người bạn appreciate Yaio like I do... đã đăng hơn một năm qua
kicksomebut23 đã bình luận…
oh well it's sad hơn một năm qua
kicksomebut23 đã bình luận…
i do hơn một năm qua
awesomesonic đã đưa ý kiến …
SOMEBODY đăng tải SHADILVER YAOI!*uploads* ._. đã đăng hơn một năm qua
iceandsummer đã đưa ý kiến …
Does anyone know how to pronounce 'yaoi'? đã đăng hơn một năm qua
sparkyhedgehog đã bình luận…
first, it's like saying "yow" as in "yow that hurts!" then like saying the letter e (yow-e) hơn một năm qua
iceandsummer đã bình luận…
thanks hơn một năm qua
PrincessHotEmo đã đưa ý kiến …
Wat does Yaoi mean?
đã đăng hơn một năm qua
MephilesTheDark đã bình luận…
Boy x boy. <333 hơn một năm qua
PrincessHotEmo đã bình luận…
ohhhh hơn một năm qua
awesomesonic đã bình luận…
*Puts on sunglasses* DEAL WITH IT. hơn một năm qua
sexyluna34 đã đưa ý kiến …
HAPPY YOAI ngày TO EVERYONE!!!!!! X3 đã đăng hơn một năm qua
sexyluna34 đã bình luận…
woooooohoooooo hooray for yaoi!!!!!! all shall bow down to yaoi!!! *bows down* hơn một năm qua
MrBohobe đã bình luận…
How 'bout this? Instead of the song "All Hail Shadow" it's "All Hail Yaoi"? hơn một năm qua
sexyluna34 đã bình luận…
..yes...yes he is.. -__-...and no one shall hate him :3 hơn một năm qua
sexyluna34 đã đưa ý kiến …
woooooooo!!!! i support this club!!!!woooooooooooooooo!!!! đã đăng hơn một năm qua
seuris đã bình luận…
I'm glad to hear that, bạn like my club~ ^^ hơn một năm qua
sexyluna34 đã bình luận…
wooooohooooo Yaoi is amazing!!!! hơn một năm qua
scourgelover25 đã đưa ý kiến …
i wrote the : is he the one for me? articles. please read them. Btw: im 12. : 3 đã đăng hơn một năm qua
sexyluna34 đã bình luận…
...... yay........ hơn một năm qua
vampiredemon đã đưa ý kiến …
HAPPY Yaoi DAY!!!!! đã đăng hơn một năm qua
angry
EricCartmanFan1 đã đưa ý kiến …
THIS CLUB SUCKS! đã đăng hơn một năm qua
scourgelover25 đã bình luận…
xin chào dont be a hater. me gusta. :3 hơn một năm qua
milesprower11 đã bình luận…
bạn suck :) hơn một năm qua
angry
IceTheCat101 đã đưa ý kiến …
My friend đã đưa ý kiến that Sonadow is a kiddish yaoi!! What would bạn had đã đưa ý kiến to her if she đã đưa ý kiến that to you?!! đã đăng hơn một năm qua
mlpfim_1fan đã bình luận…
that she's a mother fucker! hơn một năm qua
scourgelover25 đã bình luận…
what does yoai mean? hơn một năm qua
milesprower11 đã bình luận…
i would be like "Bitch Please, whatcha gonna do bout it?" hơn một năm qua
angry
shadamyfan3 đã đưa ý kiến …
-_- đã đăng hơn một năm qua
shadamyfan3 đã bình luận…
Boo! hơn một năm qua
scourgelover25 đã bình luận…
i think shadamyfan isnt happy that it isnt shadcamy. hơn một năm qua
scourgelover25 đã bình luận…
it sucks to be bạn shadamy. cause Sonadow powns. hơn một năm qua
tailslover9 đã đưa ý kiến …
WTF! đã đăng hơn một năm qua
Sonic30 đã bình luận…
WHAT THE HECK IS THIS ***************** PLACE ?!?!?!!?!?! hơn một năm qua
LunaAcores94 đã bình luận…
lol.xD hơn một năm qua
catgirl140 đã bình luận…
Sonic x Shadow hơn một năm qua
wink
shadowknuxgirl đã đưa ý kiến …
As long as the Yaoi doesn't include Shadow/Knuckles/Sally/ Metal Sonic, I guess im fine with it. đã đăng hơn một năm qua
shadowknuxgirl đã bình luận…
And Cream. :) hơn một năm qua
gigitygoo đã bình luận…
uhh ok hơn một năm qua
scourgelover25 đã bình luận…
Sonadow 4 EVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUCK SONAMY.WHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 hơn một năm qua