thêm chủ đề trên diễn đàn

Song Ji Hyo (송지효) diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-26 trên tổng số chủ đề 26 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
do bạn like kang gary?  ain_amri 0 989 hơn một năm qua
Gary reveals Photoshopped wedding bức ảnh with Song Ji Hyo  vanniluly 1 25930 hơn một năm qua
Song Ji Hyo’s manager rants about poor working conditions in dramas  vanniluly 0 2363 hơn một năm qua
Song Ji Hyo grabs attention for her reasoning skills on ‘Running Man’  vanniluly 0 2293 hơn một năm qua
JYJ’s Jaejoong and Song Ji Hyo cast for comedy film, ‘Jackal is Coming’  vanniluly 0 1583 hơn một năm qua
Netizens take notice of Song Ji Hyo’s small hands  vanniluly 0 3616 hơn một năm qua
‘Running Man’ staff denies rumors of Song Ji Hyo leaving the hiển thị  vanniluly 0 2366 hơn một năm qua
Song Ji Hyo debuts a new look + takes care of “Crime Squad” staff  vanniluly 0 984 hơn một năm qua
Song Ji Hyo’s disheveled look worries the staff of ‘Running Man’?  vanniluly 0 1614 hơn một năm qua
Gary mistakes Song Ji Hyo’s hand for snacks on ‘Running Man’  vanniluly 0 2524 hơn một năm qua
Song Ji Hyo gets discharged from the hospital  vanniluly 0 1402 hơn một năm qua
SNSD fills in temporarily for Song Ji Hyo on ‘Running Man’  vanniluly 0 1024 hơn một năm qua
Song Ji Hyo returns to the emergency room  vanniluly 0 2381 hơn một năm qua
Song Ji Hyo’s past các bức ảnh revealed  vanniluly 0 8573 hơn một năm qua
Gary talks about his tình yêu line with Song Ji Hyo in “Running Man”  vanniluly 0 3326 hơn một năm qua
Song Ji Hyo gets teased about her weight again on “Running Man”  vanniluly 0 7208 hơn một năm qua
Song Ji Hyo goes for a short haircut  vanniluly 0 5583 hơn một năm qua
Song Ji Hyo chooses Leessang’s Gary over Song Joong Ki  vanniluly 0 3966 hơn một năm qua
Haha had a crush on Song Ji Hyo and Yoo In Na?  vanniluly 0 12036 hơn một năm qua
Actress Song Ji Hyo loves being on “Running Man”  vanniluly 0 768 hơn một năm qua
Song Joong Ki mistakes Song Ji Hyo for Sandara Park  vanniluly 0 3387 hơn một năm qua
2PM’s Nichkhun & Song Ji Hyo to hit up the Philippines  vanniluly 0 8041 hơn một năm qua
Jung Suk Won and Song Ji Hyo get married for a CF  vanniluly 0 16334 hơn một năm qua
Song Ji Hyo tiếp theo on Family Outing  vanniluly 0 4038 hơn một năm qua
Song Ji Hyo is Hot Issue Girl  vanniluly 0 1432 hơn một năm qua
Kim Heechul and Song Ji Hyo Chosen to Host Dream buổi hòa nhạc  vanniluly 0 10302 hơn một năm qua