Sonaze Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

SsGam3r đã đưa ý kiến …
Whenever I look at pics of them I always think of that one song from let it shine that plays when Cyrus sings about how they belong w/ each other ( not to mention u belong w/ me bởi Taylor swift). đã đăng hơn một năm qua
wink
blaze24 đã đưa ý kiến …
they r so smexy together đã đăng hơn một năm qua
SonicxBlaze4E đã đưa ý kiến …
Sonic loves Blaze not Amy Blazes haves Sonic tim, trái tim and my dosent hauahahuhau đã đăng hơn một năm qua
SsGam3r đã bình luận…
Of course Sonic doesn't like Amy! Nobody likes stalkers! No one, I say, Nao hơn một năm qua
SsGam3r đã bình luận…
Of course Sonic doesn't like Amy! Nobody likes stalkers! No one, I say, NO ONE!!! ( p.s that last bình luận was screwy cuz of my god damn iPod ) hơn một năm qua
cake
DaisyFlower46 đã đưa ý kiến …
100 những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
sonichanzblaze đã đưa ý kiến …
sonic +blaze=sonaze
i tình yêu it!!!!! đã đăng hơn một năm qua
blazeroxs đã bình luận…
Agree:D hơn một năm qua
SsGam3r đã bình luận…
Yah totally dude :D hơn một năm qua
ILoveSonic21 đã bình luận…
For sure sonaze for ever!!!!!!!!! hơn một năm qua
mischievous
crystalstream đã đưa ý kiến …
Get five thêm people to tham gia and then we'll reach 100!! đã đăng hơn một năm qua
crying
lolipopop đã đưa ý kiến …
Nuuuuuuuuuuuuuuh Sonamy is better:( đã đăng hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
GTFO bạn HATER!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
SonicxBlaze4E đã bình luận…
Yeah go enter to the stupid Sonamy những người hâm mộ hơn một năm qua
SsGam3r đã bình luận…
To quote clementj642 in his sonic Giải cứu thế giới lp, f@$& the haters! hơn một năm qua
1SONAMYFANEVA đã bình luận…
fuck sonaze SONAMY4EVER BITCHES!!!!:) hơn một năm qua
sonichanzblaze đã đưa ý kiến …
SONIC + BLAZE = tình yêu SONAZE tình yêu ITTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
shadowknuxgirl đã đưa ý kiến …
I tình yêu Sonsal but I tình yêu Sonaze too!!!!! It's so KAWAII!!!!!!!!!!!! :3 đã đăng hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Sam9876 đã bình luận…
Sonaze forever!!!!! hơn một năm qua
coolness23 đã đưa ý kiến …
ITS NOT SONAZE ITS SILAZE CANT U SEE IT PPL
đã đăng hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
GTFO if you're not a sonaze fan! hơn một năm qua
BladePorcupine đã bình luận…
coolness23's a troll o3o dont be hatin biatch hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua
SonicxBlaze4E đã bình luận…
If yoy dont like dont enterrrrrr DAHHHHHHH hơn một năm qua
gigitygoo đã đưa ý kiến …
Even thoug I'm a Sonadow người hâm mộ I respect sonaze đã đăng hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
You'd better hơn một năm qua
gigitygoo đã bình luận…
Okay a little mean don't bạn think hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
XP hơn một năm qua
blazeroxs đã đưa ý kiến …
I wonder what game SEGA's making now about sonic and the gang... I hope Blaze is one of the main characters! (nd a little bit sonaze <3) đã đăng hơn một năm qua
Lizzy-ILoveJB đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại u hve the same thing on 3 club walls! XD I have something on like... 5/6 so... who am I 2 talk...? LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
blazeroxs đã bình luận…
u đã đăng this 17 days ago? i dont remember seeing this bgut anyhoo, yea theres two các câu lạc bộ of sonaze so i put it on them hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
That's what I would do too!:3 hơn một năm qua