Snow White Pop Quiz

Snow White's lips are as red as.....
 Snow White's lips are as red as.....
Choose the right answer:
Option A Rose
Option B cây anh túc, thuốc phiện
Option C táo, táo, apple
Option D Blood
 LightningRed posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save