Silver Utonium Updates

a comment was made to the poll: Is Silver Buttercup And Butch's Kid? hơn một năm qua by pooandmom
a comment was made to the fan art: silver hơn một năm qua by mandys76
fan art đã được thêm vào: Silver hơn một năm qua by Puncky_Girl