silvaze_4_life and blazeandarose Updates

a comment was made to the photo: aw hơn một năm qua by Jordan-TheFox
a video đã được thêm vào: blazeandaroses fav song hơn một năm qua by blazeandarose
a photo đã được thêm vào: aw hơn một năm qua by blazeandarose
a comment was made to the photo: danny and dana Kiss hơn một năm qua by blazeandarose