Silly Bandz Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 17

big smile
erinlabadie đã đưa ý kiến …
I tình yêu sily bandz đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
me 2!! hơn một năm qua
erinlabadie đã bình luận…
yeah!!!! hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Nuttypeanut đã đưa ý kiến …
Silly Bandz are fun to collect : ) My yêu thích one that I have is a lion. Did bạn know they make Kardashian Silly Bandz? Kinda weird.... đã đăng hơn một năm qua
sellygomez656 đã đưa ý kiến …
i tình yêu silly bandz đã đăng hơn một năm qua
misspansea đã bình luận…
me too,i have silly Bandz hơn một năm qua
meh
carenwang90 đã đưa ý kiến …
I not own any silly bandz but my friend had spare of it. đã đăng hơn một năm qua
carenwang90 đã bình luận…
I'm see one of my Những người bạn have a niêm phong, con dấu shaped silly bandz hơn một năm qua
sellygomez656 đã bình luận…
what did bạn say i dont under satnd hơn một năm qua
sellygomez656 đã bình luận…
stand hơn một năm qua
mayuni đã đưa ý kiến …
i tình yêu sillybands đã đăng hơn một năm qua
bubblesrock102 đã đưa ý kiến …
i tình yêu shooting them across the room and at my sister đã đăng hơn một năm qua
smirk
hannahes đã đưa ý kiến …
i have over 500 and i only 1 yêu thích .......SNOPY!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
that is cool hơn một năm qua
heart
Patroclusgirl đã đưa ý kiến …
I have Minnesota Twins (Joe Mauer pack) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Darkshine đã đưa ý kiến …
I just bought my first Silly Bandz pack today!
After searching a lot I finally found them in one shop! ^^
đã đăng hơn một năm qua
Darkshine đã bình luận…
I live in a tiny town, meh. :/ hơn một năm qua
jadensmith66 đã bình luận…
go to primark 24 fr £1 hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
i have Justin Bieber silly bandz !
my best friend bought me some for Christmas. (: đã đăng hơn một năm qua
laugh
bieberlover952 đã đưa ý kiến …
i have 245 silly bandz! đã đăng hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
good for u hơn một năm qua
MileyRules21 đã đưa ý kiến …
I <3 Silly Bandz i have over 300 :D đã đăng hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
that is so cool hơn một năm qua
bieberlover952 đã đưa ý kiến …
i have justin bieber silly banz i luv em đã đăng hơn một năm qua
miarupp đã đưa ý kiến …
i tình yêu silly bandz! đã đăng hơn một năm qua
miarupp đã bình luận…
I have 50 who can beat that? :) hơn một năm qua
MileyRules21 đã bình luận…
me i have 350 hơn một năm qua
miarupp đã bình luận…
i now have 215 silly bandz :) hơn một năm qua
heart
AnimalLover14 đã đưa ý kiến …
I`m getting Garfield bandz Thursday!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Martyrockz12 đã bình luận…
YAY KEWL^^ hơn một năm qua
AnimalLover14 đã bình luận…
Thankies ^^ hơn một năm qua
AnimalLover14 đã bình luận…
Well I actually didn't get em' :,( stupid people >.< hơn một năm qua
heart
jbieberluver94 đã đưa ý kiến …
I'm getting Justin Bieber Silly Bandz!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
gemini759 đã đưa ý kiến …
I FOUND TOM AND JERRY SILLY BANDZ AND SUM SILLY RINGZ TOO!!! đã đăng hơn một năm qua
kcano đã bình luận…
i have some mickey chuột silly bandz and silly ringz hơn một năm qua