Shy Guy Updates

a video đã được thêm vào: Mario quần vợt Aces - Shy Guy - Nintendo Switch hơn một năm qua by makintosh
a comment was made to the fan art: shy guy and boo hơn một năm qua by WolvenVisions
an icon đã được thêm vào: Shy Guy hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by makintosh
fan art đã được thêm vào: Shy Girl dance hơn một năm qua by kirbymaniac1
a comment was made to the fan art: yoshi slow down! hơn một năm qua by Angry
a poll đã được thêm vào: How many colours does shy guy come in? hơn một năm qua by tamsin123