Shun Kazami_Sasuke Uchiha Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

heart
LovelyLL đã đưa ý kiến …
THIS IS THE BEST CLUB EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
surprise
venyus đã đưa ý kiến …
ha i just though about something what would shun look like crossed with sasuke and what would sasuke look like crossed with shun đã đăng hơn một năm qua
LovelyLL đã bình luận…
Good idea.... I'm gonna write fic about them hơn một năm qua
venyus đã bình luận…
kwl thank bạn hơn một năm qua
smile
Runo14 đã đưa ý kiến …
Cool club! Sasuke & Shun are both really awesome! :) Great club! đã đăng hơn một năm qua
LovelyLL đã bình luận…
I agree!!!!! totally!!! hơn một năm qua
sasuke106 đã bình luận…
yea sasuke and shun rocks hơn một năm qua
SaphyAdidas đã đưa ý kiến …
Hm...Sasuke,amajing đã đăng hơn một năm qua
cake
lulukallen đã đưa ý kiến …
HAPPY B-DAY SASUKE-KUUUUN!!.... đã đăng hơn một năm qua
princess_faby đã đưa ý kiến …
I think this is thêm of Shun Kazami Than Sasuke/Shun club! đã đăng hơn một năm qua
mirafabia đã bình luận…
I made that club but its maybe dead... hơn một năm qua
ElafTalebHEJ đã bình luận…
Not to saound cruel, but the club is not going so far, sis =/ That's sad! hơn một năm qua
LovelyLL đã bình luận…
this club is great.... I don't see anything that could make him bad in my eyes.... hơn một năm qua
hmmm
darktheheghog đã đưa ý kiến …
xin chào is this club new hoặc somethin cause i dont really see lots of ppl on here đã đăng hơn một năm qua
Julesthehedghog đã bình luận…
hmmm maybe the ppl doesnt know yet tell the ppl spread the WORD!!!!!! hơn một năm qua
darktheheghog đã bình luận…
hahaha ok hơn một năm qua
vampirequeen001 đã bình luận…
Darky bạn ROCK hơn một năm qua
darktheheghog đã bình luận…
i know i rock vampire i always rock everyones world hơn một năm qua