Shonen Jump: Naruto Shippuden Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

andrea_naruto đã đưa ý kiến …
i tình yêu naruto. it makes me to feel to never give up! i am a huge người hâm mộ of it! đã đăng hơn một năm qua
ArchangelMike2 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the show. I am a hudge fan. đã đăng hơn một năm qua
tristan98765 đã đưa ý kiến …
ive seen the whole hiển thị and it is awesome i tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
Andresnandho đã đưa ý kiến …
im new here the hiển thị is awesome đã đăng hơn một năm qua
Lord_Anubis đã đưa ý kiến …
Man, I can't wait to see Naruto saves Sasuke. Probably it will take long time to see it đã đăng hơn một năm qua
Mellodramatic đã đưa ý kiến …
Sasuke is meant for one person only... đã đăng hơn một năm qua
Alex-sempai đã bình luận…
And who might that be? hơn một năm qua
dante44 đã bình luận…
yeah who? hơn một năm qua
tristan98765 đã bình luận…
??????? hơn một năm qua
NarutoCrypt đã bình luận…
Naruto XD hơn một năm qua
Alex-sempai đã đưa ý kiến …
No way in hell is Sakura good for Sasuke, he was meant to be a loner! đã đăng hơn một năm qua
tristan98765 đã bình luận…
true that hơn một năm qua
ArchangelMike2 đã bình luận…
Amen hơn một năm qua
NarutoFox911 đã đưa ý kiến …
Well,im new here and im looking for any person who agrees that Naruto is the best character in the world of ANIME! đã đăng hơn một năm qua
theanimemaster đã bình luận…
yeah one of the few i like at least hơn một năm qua
chrisblass đã bình luận…
the best hơn một năm qua
ArchangelMike2 đã bình luận…
I like Sugetsu. hơn một năm qua