Shirley MacLaine Updates

a video đã được thêm vào: Shirley MacLaine Says the AFI Lifetime Achievement Award is Her Career High hơn một năm qua by StarCam
a screencap đã được thêm vào: Guarding Tess hơn một năm qua by nikki8green6
a wallpaper đã được thêm vào: Shirley MacLaine hơn một năm qua by BabushkaDolls
a comment was made to the photo: Shirley MacLaine hơn một năm qua by BabushkaDolls
a video đã được thêm vào: Golden Globes 1998 Shirley MacLaine wins Cecil B Demille award hơn một năm qua by nandacavalieri