Shingeki no Kyojin ~ The Titan Trio Updates

a comment was made to the poll: Who's your yêu thích character within the trio? hơn một năm qua by manamimi1994
a poll đã được thêm vào: Who's your yêu thích character within the trio? hơn một năm qua by IllusionDolls
a photo đã được thêm vào: The Titan Trio <3 hơn một năm qua by IllusionDolls
fan art đã được thêm vào: The Titan Trio <3 hơn một năm qua by IllusionDolls
an icon đã được thêm vào: The Titan Trio <3 hơn một năm qua by IllusionDolls