Shawn Michaels Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 43

torimcmahon đã đưa ý kiến …
hbk is Mr Wrestle Mania đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
ASRicky đã đưa ý kiến …
*H B K is a true legend* đã đăng hơn một năm qua
scrclan đã đưa ý kiến …
DX ARE THE BEST TAG EVA bình luận IF U AGREE đã đăng hơn một năm qua
big smile
LexieStyles đã đưa ý kiến …
And If Your Not Done With That Wee Got 2 Words For Ya SUCK IT!! Wow i was so happy when DX came back! It would have been awesome if we could see DX in action at Raw 1000th but i am happy that we got 2 see all of DX! YES YES YES! Lol! đã đăng hơn một năm qua
lilbre143 đã đưa ý kiến …
shaw michaels an triple h is my fav i luv dx đã đăng hơn một năm qua
undertaker505 đã đưa ý kiến …
I think Im cute I know I'm sęxy đã đăng hơn một năm qua
Realwwe1fans đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
charnellejordan đã bình luận…
whats up shawn hơn một năm qua
undertaker505 đã đưa ý kiến …
Ya mee too đã đăng hơn một năm qua
vickHBK đã đưa ý kiến …
i think coming back after what happen last week
đã đăng hơn một năm qua
Realwwe1fans đã đưa ý kiến …
ONE of the greatest in ring peformer all time in the wwe company.
WE tình yêu bạn SHAWN!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kissastrophe đã đưa ý kiến …
WE tình yêu U HBK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Realwwe1fans đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
TheFameMonsta đã đưa ý kiến …
SHAWN WE WANT bạn BACK! đã đăng hơn một năm qua
NikkiBarrett đã bình luận…
LOL!!! hơn một năm qua
TheFameMonsta đã đưa ý kiến …
OMG! I can't believe Shawn actually answered my twitter post!! Amazing!! :D đã đăng hơn một năm qua
nooon đã bình luận…
LUCKY =) hơn một năm qua
TheFameMonsta đã bình luận…
ikr he is amazing!!! hơn một năm qua
Realwwe1fans đã bình luận…
HELL YEH hơn một năm qua
smile
Ezi đã đưa ý kiến …
he is a sexy boy! đã đăng hơn một năm qua
TheFameMonsta đã bình luận…
TOTALLY AGREE!! hơn một năm qua
crying
cutiebieber đã đưa ý kiến …
i miss shawn michaels , wish he was still on raw đã đăng hơn một năm qua
Realwwe1fans đã bình luận…
i no how sad :( hơn một năm qua
daniel43619 đã đưa ý kiến …
before he left he ruind DX đã đăng hơn một năm qua
TheFameMonsta đã bình luận…
no he didnt :/ hơn một năm qua
crying
Ezi đã đưa ý kiến …
I miss DX... but most importantly ...I miss you! đã đăng hơn một năm qua
big smile
cutiebieber đã đưa ý kiến …
OMG , i was really sad when u left the wwe , i wish i can still see u on raw still and i wish i can see u in real life đã đăng hơn một năm qua
cool
Shooters0027 đã đưa ý kiến …
Shawn I miss wen u and the Game Triple H had formed DGeneration X a.k.a DX đã đăng hơn một năm qua
crying
ilovetdi3598 đã đưa ý kiến …
I miss HBK đã đăng hơn một năm qua
sadeb đã đưa ý kiến …
i miss u come back and give cm punk a super kick please đã đăng hơn một năm qua
torimcmahon đã bình luận…
:) hơn một năm qua
Farhan_48 đã đưa ý kiến …
hbk,love ya man! đã đăng hơn một năm qua
cool
lilgreen_dragon đã đưa ý kiến …
bạn are awesome Michaels :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
A-H-D đã đưa ý kiến …
2 thêm những người hâm mộ to be 800 những người hâm mộ :D đã đăng hơn một năm qua
Farhan_48 đã đưa ý kiến …
hbk was awesome!!!!
đã đăng hơn một năm qua
smirk
victoria6 đã đưa ý kiến …
i want to see him đã đăng hơn một năm qua
carsen đã đưa ý kiến …
nice them song.to bad bạn had to quite đã đăng hơn một năm qua
laugh
Mrs-Gyllenhaal đã đưa ý kiến …
aaaaaaahhhhhhhhh i got my aaaaahhhhhhh green medal!!!! đã đăng hơn một năm qua
ileen13 đã đưa ý kiến …
heyy mannn i no u might not have time to check this out look i wish u can come back but u got a family so yahhhh watever makes u happy i hope u read this but bạn should come back u have alot of những người hâm mộ that are lookin up 2 u including me đã đăng hơn một năm qua
kiss
Shooters0027 đã đưa ý kiến …
Plz come back to the wwe With Triple H and bring back DX ! Much tình yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-) Ur biggest HBK người hâm mộ :-) tình yêu U đã đăng hơn một năm qua
forevermaria đã đưa ý kiến …
mmmmmmmmm đã đăng hơn một năm qua
yankeefan1 đã đưa ý kiến …
shawn michaels is a sexy boy! đã đăng hơn một năm qua
NYDESIREE1 đã bình luận…
iwwww!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
HBKfan1998 đã bình luận…
Thats truuueeeee he is really a sexy boy ! hơn một năm qua
HBKfan1998 đã bình luận…
@A-H-D Ikr !!!!!! Me too ! Shawn is one of the cutest and sexiest guys of the whole world ! i loveeeeee shawn ! hơn một năm qua
smile
cena-fan đã đưa ý kiến …
My HBK Tribute!
Check It Out
link đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã đưa ý kiến …
working on HBK tribute!!!!
so busy with it!!!
đã đăng hơn một năm qua
fanjohncena đã bình luận…
cool i hope it will be very good ! hơn một năm qua
cena-fan đã bình luận…
yeah!!i hope u all will enjoy it!!!!!i will always remember my this tribute coz i'm making this tribute in cold hills of taif!!!ryt now i'm freezing........ hơn một năm qua
fanjohncena đã bình luận…
looool......ya.....it is freezing there.......:) hơn một năm qua
carsen đã bình luận…
its coold up ther but nice up hear hơn một năm qua
heart
fanjohncena đã đưa ý kiến …
MY TRIBUTE link
đã đăng hơn một năm qua
heart
fanjohncena đã đưa ý kiến …
WHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HBK !!!!
HBK IS IN THE HALL OF FAME !!! :DDD
WHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã đưa ý kiến …
╔╦╗────────╔═╗─────╔╦╗──────╔═╦═╦═╦═╗
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║║╠═╦╦╦╗║║╠═╦═╦╦╗╠═║║╠╗╠╗║
║╦║╬║╬║╬║║║║║║╩╣║║║╠╗║╩╣╬║╔╝║═╣║║║║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║╚╩╩═╩══╝╚═╩═╩╩╩╝─╚═╩═╝╚╝╚╝
────╚╝╚╝╚═

đã đăng hơn một năm qua
anna_bella_duff đã đưa ý kiến …
Remember to follow Shawn Michaels on twitter! đã đăng hơn một năm qua
smile
cena-fan đã đưa ý kiến …
check out!!!!!!!!!!!
link đã đăng hơn một năm qua
depp-fan đã bình luận…
YAHOOOOO biểu tượng AND BANNER SUGGESTIONS i'll start making banners soon hơn một năm qua
tauzier55 đã đưa ý kiến …
wooooooooooooow he coooooooooooooooooooooooool toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo đã đăng hơn một năm qua
anthonyhbk đã đưa ý kiến …
hbk all day
đã đăng hơn một năm qua
macdizzydail đã đưa ý kiến …
Shawn michels was so awesome and he was a awesome werstler and he did a awesome job at it!!!:) đã đăng hơn một năm qua
depp-fan đã bình luận…
Yeah....i m agree with you!! hơn một năm qua
macdizzydail đã bình luận…
yes very awesome i wish he didn't have to leav i was sad :( because he had to quit because of undertaker i would've been happy if undertaker leaft i hate undertaker this would be me happy when he would leav :) :) :)!!! hơn một năm qua
anthonyhbk đã bình luận…
bạn aint never lie hơn một năm qua