Shawn Michaels Shawn Michaels is...

Pick one:
My hàng đầu, đầu trang yêu thích wrestler ever..
One of my yêu thích wrestlers..
I don't like Shawn Michaels..
 A-H-D posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save