Shawn Johnson Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

heart
kaylnna đã đưa ý kiến …
shawn Johnson such an amazing thể tháo gia, thể dục thể thao, thể dục đã đăng hơn một năm qua
cool
poodleluv1019 đã đưa ý kiến …
My dads mom and her mom r like best friends!
:) đã đăng hơn một năm qua
fronttuck đã bình luận…
thats awesome hơn một năm qua
kendall13 đã bình luận…
Ya hơn một năm qua
BOYCELUV4EVR đã bình luận…
ok.... hơn một năm qua
fronttuck đã đưa ý kiến …
Shawn is sooooooooooooo going to get into the olympics đã đăng hơn một năm qua
smile
kaitykat đã đưa ý kiến …
I think your the best thể tháo gia, thể dục thể thao, thể dục that has ever lived đã đăng hơn một năm qua
fronttuck đã bình luận…
So do i hơn một năm qua
Mac-kenzie đã đưa ý kiến …
My brother Clarkson adores Shawn, its the only reason he watches gymnastics đã đăng hơn một năm qua
JLSfan456fan12 đã đưa ý kiến …
OMG SHAWN IS AMAZING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Gymnast26 đã bình luận…
She earned a SILVER medal at the olympics!!! She is totally the best gymnast! Plus I think she can beat Nastia Luikin. hơn một năm qua
kaitykat đã bình luận…
I think she's my yêu thích gymnast😊.i tình yêu her❤ hơn một năm qua
kaitykat đã bình luận…
I just got 1st in my age group at my gymnastics meet I hope can be as good as Sean hơn một năm qua
poodleluv1019 đã bình luận…
That's not how u spell her name it's S.H.A.W.N!!!!!!!!! hơn một năm qua