sharingan Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

smile
karla13 đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRRRRRRRRRRTHDAY SASUKE

HAPPY BIRRRRRRRRRRTHDAY SASUKE

HAPPY BIRRRRRRRRRRTHDAY SASUKE đã đăng hơn một năm qua
kiss
sophia13 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday again SASUKE UCHIHA !!!!
"AVENGER!"

Happy Birthday again SASUKE UCHIHA !!!!
"AVENGER!"

Happy Birthday again SASUKE UCHIHA !!!!
"AVENGER!" đã đăng hơn một năm qua
hmmm
Sagiwarrior đã đưa ý kiến …
Cooolll!!!!! I wish I had the sharingan. Except for the consequences. đã đăng hơn một năm qua
anime-man đã bình luận…
yeah that would be cool exept i might go blind and my brother would make me walk into a pole hơn một năm qua
heart
saksssasu đã đưa ý kiến …
Happy 17th Birthday-Sasuke đã đăng hơn một năm qua
cake
fama3262 đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRTHDAY SASUKE!! đã đăng hơn một năm qua
wink
RDDR đã đưa ý kiến …
JOIN:

link đã đăng hơn một năm qua