Shania Twain Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

smile
1corrinegray- đã đưa ý kiến …
So happy bạn coming to Ottawa. Luv your music. Cor đã đăng hơn một năm qua
johnnydavis đã đưa ý kiến …
SHANIA. TWAIN. IS. SO. SEXY. AND A. GREAT SINGER đã đăng hơn một năm qua
johnnydavis đã đưa ý kiến …
You. Are. One. Sexy. Young. Women. And. A. Great. Singer đã đăng hơn một năm qua
CF_the_Kid2 đã đưa ý kiến …
tình yêu her âm nhạc <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
Squall1982 đã đưa ý kiến …
what ... only 2290 những người hâm mộ ?!
I tình yêu her voice... she need thêm những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
heart
Squal đã đưa ý kiến …
What ... 2142 những người hâm mộ
i tình yêu her voice ... she need some những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
musicislight đã bình luận…
thanks for being a người hâm mộ hơn một năm qua
HannahShania đã đưa ý kiến …
tình yêu always shania :D please come back to Australia ?? <3 Hannah đã đăng hơn một năm qua
ahmad12345 đã đưa ý kiến …
hi shania iam from jordan i tình yêu u so much u my best singer ever đã đăng hơn một năm qua
playon4110 đã đưa ý kiến …
tình yêu Shania!!! đã đăng hơn một năm qua
youpickhits đã đưa ý kiến …
Would bạn vote It's Mine If I Want It as a song that Shania should sing? link đã đăng hơn một năm qua
kreid đã đưa ý kiến …
hey
đã đăng hơn một năm qua
SelGomez01fan đã đưa ý kiến …
I know Shania! Shes a family friend! Because my moms best friend band OPENED for Shania! đã đăng hơn một năm qua
cvenskoske đã đưa ý kiến …
Her new single, "Today" is now on ITunes. And it is rising up the charts. đã đăng hơn một năm qua
cvenskoske đã đưa ý kiến …
It's great that she is willing to go through all these exercises to help herself get back on the right track. bạn learn a lot from them. Even though bạn fall sometimes, bạn still get back up and keep trying. I admire her so much. Today is YOUR day. đã đăng hơn một năm qua
imurdaddy đã đưa ý kiến …
She's awesome.:D đã đăng hơn một năm qua
rainbows7 đã bình luận…
tình yêu her âm nhạc seen her 6 times shes great women:) hơn một năm qua