Shaman King Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 18

smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
menskie đã đưa ý kiến …
hao asakura is the best đã đăng hơn một năm qua
menskie đã đưa ý kiến …
waaaaa this is the best anime ever đã đăng hơn một năm qua
heart
cmixoops đã đưa ý kiến …
OMG i tình yêu this manga it is my new yêu thích manga đã đăng hơn một năm qua
big smile
cmixoops đã đưa ý kiến …
I just started đọc it đã đăng hơn một năm qua
heart
simonyk01 đã đưa ý kiến …
Ador regele saman đã đăng hơn một năm qua
EternalPoison đã đưa ý kiến …
me too
đã đăng hơn một năm qua
heart
SexyIkuto đã đưa ý kiến …
yay Shaman King!! man I miss this thing..^^ :)) ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
smile
gemmatickle1993 đã đưa ý kiến …
Started watching Shaman King again can't believe how much I tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
sharingan_soul đã bình luận…
Same!! hơn một năm qua
was76 đã bình luận…
yeah but new episode i want hơn một năm qua
menskie đã bình luận…
so nice to heard that hơn một năm qua
Meister8774 đã đưa ý kiến …
shaman king!!!i luv trey/horohoro! đã đăng hơn một năm qua
iamawesome7887 đã đưa ý kiến …
shaman king!! :D i personly liek horohoro ^w^ đã đăng hơn một năm qua
menskie đã bình luận…
hao asakura too hơn một năm qua
shunskitten đã đưa ý kiến …
im new here soooooooooo hi BTY im a người hâm mộ of yoh đã đăng hơn một năm qua
venyus đã đưa ý kiến …
wow its like a mouth and i still can't stop waching Shamen king đã đăng hơn một năm qua
dao đã bình luận…
me too i'm super addicted to shaman king especially to ren tao and lyserg diethel i tình yêu the both of them;;)) hơn một năm qua
venyus đã bình luận…
me too wow thats cool hơn một năm qua
venyus đã bình luận…
yay hơn một năm qua
heart
venyus đã đưa ý kiến …
hi im like a huge người hâm mộ of Ren/Len đã đăng hơn một năm qua
dao đã bình luận…
same here not just huge super huge!!!!!!!!! TAO REN!!!!!!!!!!!! FOR EVER hơn một năm qua
heart
dao đã đưa ý kiến …
shaman king is awesome just tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
brittanyakins đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
dao đã bình luận…
shaman king is awesome hơn một năm qua
simonyk01 đã bình luận…
shaman king i miss so much thes i tình yêu it hơn một năm qua
smile
lyserg đã đưa ý kiến …
hello to every one of bạn there using fanpop đã đăng hơn một năm qua
Fan_ShamanKing đã đưa ý kiến …
I need thêm Shaman King!!! đã đăng hơn một năm qua
Fan_ShamanKing đã bình luận…
Me to....! hơn một năm qua