Seventeen Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

cake
yui1234 đã đưa ý kiến …
Happy B'day S.Coups♥ True Artist,True King♥. Thank bạn for being a wonderful leader we ever had♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
sunny
Blaze1213IsBack đã đưa ý kiến …
So I just started listening to Seventeen and man I gotta say these guys has some really good songs. I might actually become a fan.X3 ..and this isn't the first hearing about them, I have a friend who's crazy over them lol. ...but yeah Seventeen bạn guys got some great songs. *gives a thumbs up* đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
welcome into seveteen alax!<3 hơn một năm qua
big smile
Christina0924 đã đưa ý kiến …
CARATS SEVENTEENS ANNIVERSARY IS tiếp theo MARK YOUR CALENDARS!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
C8rissy đã đưa ý kiến …
YEAH I CHECK IN SEOUL CITY🎶🔊 đã đăng hơn một năm qua
heart
C8rissy đã đưa ý kiến …
SEVENTEEN spelled backwards is TALENT đã đăng hơn một năm qua
wonwoo đã đưa ý kiến …
hi any wonwoo biased here? c: đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã đưa ý kiến …
I sincerely hope that Mounteen will be our fandom name. hahahah thankyou hoshi!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
shu_ibrhm23 đã bình luận…
Mounteen is adorable . :) hơn một năm qua
heart
hanima_sunny đã đưa ý kiến …
link

WOULD bạn please tham gia here
they are new girl group thanks đã đăng hơn một năm qua
laugh
Love_Equation đã đưa ý kiến …
SOMEONE needs to change the khẩu hiệu
There 13 members not 17 đã đăng hơn một năm qua
CutieBunny đã bình luận…
how can we change it?? hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
Only creator could change till then it will stay as it is hơn một năm qua
shu_ibrhm23 đã bình luận…
no need to changes . they grow up like that . say the name ! :) hơn một năm qua