Serenate and Blace Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

LaiaMaria đã đưa ý kiến …
This is club is left apart. Why? :'(
I could understand it 2 weeks cách đây when we had zero chances of NS being engame...but after the finale I think s6 is definetaly for NS cuz everyone except Nate "hates" S. ( and Derena is like DEAD ) đã đăng hơn một năm qua
nateandjenny đã bình luận…
agreed. I tình yêu NS. I hate that she cheated on him though. the only way I'll like S. otherwise she sucks no offense. hơn một năm qua
nafnaf_serenate đã đưa ý kiến …
BLACE at NYC - link đã đăng hơn một năm qua
ilovesweetness đã đưa ý kiến …
hi guys! pleassssseeee
yêu thích TV Drama Actress (Blake Lively)
yêu thích TV Drama (Gossip Girl)
yêu thích TV Drama Actor (Chace Crawford)

link
VOTE NOW!!
đã đăng hơn một năm qua
big smile
ladychazabc đã đưa ý kiến …
OMG!!! PENN AND BLAKE BROKE UP!!!! :D :D :D đã đăng hơn một năm qua