Serena van Der Woodsen Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 34

fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
Sk8er_Girl đã đưa ý kiến …
8|25|2012 #HappyBirthdayBlakeLively on twitter!
Let's go C: đã đăng hơn một năm qua
Albiee đã đưa ý kiến …
S Fans: link đã đăng hơn một năm qua
heart
Any_SJ đã đưa ý kiến …
xin chào Serenators :) do bạn want a new spot look? I know I do :) đã đăng hơn một năm qua
smile
x0x0 đã đưa ý kiến …
Hi, tommorow I'm gonna be on BlogTv, to talk about the season finally.

link , I start at 7:30ET and I'll continue during the show, I hope bạn will be joining :) đã đăng hơn một năm qua
LaiaMaria đã đưa ý kiến …
I still tình yêu after all. Who agrees? xx đã đăng hơn một năm qua
imperatorjeremy đã bình luận…
i still tình yêu Serena but i've được trao up on tình yêu and relationships hơn một năm qua
LaiaMaria đã bình luận…
Still have hope for SERENATE Xxx hơn một năm qua
cordyangel đã đưa ý kiến …
I am a serena fan!!! I really tình yêu her đã đăng hơn một năm qua
nateandjenny đã đưa ý kiến …
she does seem like a slut though guys, but I tình yêu her! đã đăng hơn một năm qua
xoxoGG115 đã đưa ý kiến …
serena van der woodsen is obviously the best character on the show. It sucks that GG writers decided to make the hiển thị the BLAIR show. i hate it. đã đăng hơn một năm qua
Kim1702 đã bình luận…
Yeah i agree with you. I miss season 1 so much. hơn một năm qua
MutantRainbow37 đã bình luận…
Amen to this. hơn một năm qua
MichaelB đã bình luận…
To me, Serena is bởi far the most interesting character. With everyone else, what bạn see is thêm hoặc less what bạn get, but not her. hơn một năm qua
serenate_brucas đã đưa ý kiến …
Aww the new biểu tượng is flawless... I tình yêu it <3 đã đăng hơn một năm qua
TheLiineGirl đã đưa ý kiến …
i'm so tired of people hating of Serena. why can't people see that she isn't worse than the rest of the people in GG? i'm so sick of it. Serena is amazing.
- oh and btw she owns everyone in style this season! đã đăng hơn một năm qua
serenate_brucas đã bình luận…
I totally agree with bạn :D Serena gets a lot thêm hate than she deserves! hơn một năm qua
imperatorjeremy đã bình luận…
i agree with bạn too hơn một năm qua
heart
twilightlover73 đã đưa ý kiến …
The new spot look is gorgeous đã đăng hơn một năm qua
meh
x0x0 đã đưa ý kiến …
I like the banner, but the biểu tượng is just not great at all. I mean their is so many beautiful các biểu tượng of Serena and this one is just not a part of them đã đăng hơn một năm qua
big smile
2Chewy đã đưa ý kiến …
I tình yêu the new banner and icon! So amazing! ♥ đã đăng hơn một năm qua
serenate_brucas đã đưa ý kiến …
Awesome banner! I tình yêu it <3 đã đăng hơn một năm qua
cool
x0x0 đã đưa ý kiến …
Got my first medal for this spot :) đã đăng hơn một năm qua
angiii7 đã bình luận…
congrats! hơn một năm qua
flowerdrop đã bình luận…
congrats hơn một năm qua
chopilichi đã đưa ý kiến …
If bạn tình yêu Serenate, and bạn have a Facebook account, tìm kiếm in Facebook the offcial GG tv hiển thị site, and theres a phiếu bầu which says: "Which of Serena's boyfriends is your favorite?". the writers will eventually see it SO VOTE FOR NATE PLEASE :) đã đăng hơn một năm qua
kiss
energizerbunny đã đưa ý kiến …
Tv Female Characters Spot

link đã đăng hơn một năm qua
hmmm
babe1492 đã đưa ý kiến …
Used to be a fan, not anymore. She's getting on my last nerve. đã đăng hơn một năm qua
SammylovesGina đã bình luận…
agree.i'm leaving this spot right now. hơn một năm qua
imperatorjeremy đã đưa ý kiến …
Serena is a Goddess đã đăng hơn một năm qua
H2o-girl23 đã đưa ý kiến …
tình yêu the new spot biểu tượng it's Adorable <3 :) đã đăng hơn một năm qua
mia-iker đã bình luận…
100% agree! hơn một năm qua
extra_sweet đã đưa ý kiến …
change the banner !! plllz :S
maybe i'll do 1 đã đăng hơn một năm qua
ladychazabc đã đưa ý kiến …
•°*”˜˜”*°•.✫ ✫Happy New năm ¸.•°*”˜˜”*°•.✫ * đã đăng hơn một năm qua
ladychazabc đã bình luận…
when it comes :) hơn một năm qua
serenate_brucas đã đưa ý kiến …
The new Spot biểu tượng is awesome!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
livelydebate đã đưa ý kiến …
tình yêu the new icon! Much better. đã đăng hơn một năm qua
livelydebate đã đưa ý kiến …
WTF? I so do not approve of the new icon. đã đăng hơn một năm qua
DelenaLover đã bình luận…
not a người hâm mộ of the banner either. hơn một năm qua
lauren1102 đã bình luận…
Agreed, I mean I like the icon, but not for the Spot Icon. hơn một năm qua
x-Sophie-Jade-x đã bình luận…
i like the icon, but i'm not a người hâm mộ of the banner :/ hơn một năm qua
H2o-girl23 đã đưa ý kiến …
Serena is Gorgeous, Cute and Adorable!!! :) <3 đã đăng hơn một năm qua
imperatorjeremy đã đưa ý kiến …
I tình yêu Serena so much and i am loyal to her đã đăng hơn một năm qua
jlaffertylover đã đưa ý kiến …
i tình yêu serena entirely too much <3 đã đăng hơn một năm qua
itsnaddia đã đưa ý kiến …
This girl is <333 đã đăng hơn một năm qua
vebm101 đã đưa ý kiến …
We need people to make some banners for the spot, so start to make some please ! đã đăng hơn một năm qua
big smile
livelydebate đã đưa ý kiến …
S in a hat FTW! đã đăng hơn một năm qua
serenate_lover đã đưa ý kiến …
tình yêu the icon! đã đăng hơn một năm qua
energizerbunny đã đưa ý kiến …
"T.V Blondes" Spot! Support Serena van Der Woodsen ;)

link đã đăng hơn một năm qua