Serena (Pokemon XY) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

big smile
PandoriumPanda đã đưa ý kiến …
I like Serena. She's my most yêu thích Pokemon character. đã đăng cách đây một tháng 1
xuina đã đưa ý kiến …
I like Serena alot, she is of the best characters on Pokemon imo. đã đăng cách đây 4 tháng
Poke_love đã đưa ý kiến …
I tình yêu Serena! đã đăng cách đây 4 tháng
heart
yui1234 đã đưa ý kiến …
I like serena so much...she is the real beauty of Kalos!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
serenacute đã đưa ý kiến …
Thanks guys đã đăng hơn một năm qua
Machan95 đã đưa ý kiến …
I like Serena and Pokemon đã đăng hơn một năm qua
smile
LaVocaGirl đã đưa ý kiến …
Joined! :D đã đăng hơn một năm qua