hiển thị số diễn đàn 1-3 trên tổng số chủ đề 3 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Sekirei RP  TheAdventGhost 1355 34467 hơn một năm qua
Sekirei season 2  frosnaver 2 1176 hơn một năm qua
Sekirei  choas 1 1430 hơn một năm qua