trả lời câu hỏi này

Scrubs Câu Hỏi

In how many seasons did J.D and Elliot hook up?

 Takuya posted hơn một năm qua
next question »

Scrubs Các Câu Trả Lời

LovesScrubs said:
1,2,3...8,9.

They've been romantically involved in 5 different seasons.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »