Say Say Say Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

koolkat-1104 đã đưa ý kiến …
Michael Jackson is the best
he will always be the King of pop Forever
i tình yêu bạn spread this to 5 những người hâm mộ get 5 back hoặc thêm bạn are apart of the Michael Jackson Family

RIP ♥Michael♥ đã đăng hơn một năm qua
koolkat-1104 đã đưa ý kiến …
Michael and Paul are so Cute in this video its a shame what happened to our Angel i miss him Michael always the best ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
mccalamccool đã đưa ý kiến …
I totally tình yêu this song! I tình yêu both Michael and Paul!! They are both amazing singers!! (Of course Michael is my fave though.) Anyway Amazing club! tình yêu it. :) <3 L.O.V.E đã đăng hơn một năm qua
mjfanforever22 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this song to sis its one of my các sở thích đã đăng hơn một năm qua
ash-goku đã bình luận…
i too tình yêu this song hơn một năm qua
mjfanforever22 đã bình luận…
yeah its so cool hơn một năm qua
heart
niks95 đã đưa ý kiến …
I tình yêu this song!! say say say :D đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
So do i! hơn một năm qua
parisilove đã bình luận…
I do, too!!! hơn một năm qua