Sasuke (the man candy) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

heart
Karina59 đã đưa ý kiến …
And I got a crush on him maybe đã đăng hơn một năm qua
heart
Karina59 đã đưa ý kiến …
He my yêu thích character that I saw him in episode đã đăng hơn một năm qua
smile
karla13 đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRRRRRRRRRRTHDAY SASUKE

HAPPY BIRRRRRRRRRRTHDAY SASUKE

HAPPY BIRRRRRRRRRRTHDAY SASUKE đã đăng hơn một năm qua
heart
DrumsNBassBaby đã đưa ý kiến …
Just started watching this and this is my yêu thích character so far. đã đăng hơn một năm qua
sharingan_soul đã bình luận…
its great isnt it !! hơn một năm qua
DrumsNBassBaby đã bình luận…
I have seen through season three and I don't know if I like my whole life being played back to me as a Japanese cartoon charactor... hơn một năm qua
kiss
sadeb đã đưa ý kiến …
tình yêu u đã đăng hơn một năm qua
heart
lulukallen đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Sas'ke-kun! đã đăng hơn một năm qua
cake
ravenred đã đưa ý kiến …
!!happy birthday¡¡ đã đăng hơn một năm qua