SAO couples Updates

a photo đã được thêm vào: tumblr o3zcdlta0n1rer4kwo1 540 hơn một năm qua by UtauHoshina1
a poll đã được thêm vào: Who should Kirito end up with? hơn một năm qua by UtauHoshina1