Sango Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

stephany1617 đã đưa ý kiến …
Sango is one of my yêu thích Inuyasha characters she is Beautiful,a good Sister she is my role model đã đăng hơn một năm qua
heart
gothgal4304 đã đưa ý kiến …
nice club <33333333 đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i like tình yêu her hơn một năm qua
Akemi23 đã đưa ý kiến …
Sango is my yêu thích character from Inuyasha because she's very beautiful, courageous and has an amazing weapon that carries with her all the time and is very heavy đã đăng hơn một năm qua
cuteasprincie đã bình luận…
Same here ;) hơn một năm qua
heart
inuyasha15 đã đưa ý kiến …
Has anyone from here tham gia the Sango and kohaku club yet?! đã đăng hơn một năm qua
cuteasprincie đã bình luận…
Its sango club only..Is it not? hơn một năm qua
Rin08 đã đưa ý kiến …
thêm people need to write on this tường đã đăng hơn một năm qua
Pandabears đã đưa ý kiến …
hiraikostu is my yêu thích word ! i wish i had a boomerang :) đã đăng hơn một năm qua
Rin08 đã bình luận…
omg i know right!!!!!!!!!! hơn một năm qua
lubasakura đã bình luận…
agreed..... hơn một năm qua
heart
cuteasprincie đã đưa ý kiến …
I really like the club biểu tượng <3 đã đăng hơn một năm qua
Rin08 đã bình luận…
sameeeeeeeeeeeeeeeeeeee :) hơn một năm qua
fifirose đã đưa ý kiến …
tham gia the hot new club called Inuyasha rocks đã đăng hơn một năm qua
heart
athenartemis đã đưa ý kiến …
I tình yêu Sango because she's kick-butt, and has the strongest tim, trái tim out of all of her companions to be happy after the tragedy of her people, not to mention she is still able to tình yêu Miroku despite his unsavory tendencies, which I find completely hardcore. Wow, serious run-on sentence. đã đăng hơn một năm qua
Rin08 đã bình luận…
Dude I totally agree! I look up to Sango because of all her wonderful qualities. :) She is deffinately one of the best female characters in the series. She is dead tied with Kagura hơn một năm qua
wallah2001 đã bình luận…
Totally! hơn một năm qua
Rin08 đã đưa ý kiến …
xin chào people whats up with no nghề viết văn on poor Sango's wall?!? đã đăng hơn một năm qua
wallah2001 đã bình luận…
Thats what I like had to say 4 3 clubs! hơn một năm qua
wallah2001 đã bình luận…
6 các câu lạc bộ hơn một năm qua
Rin08 đã bình luận…
*sighs* sometimes man hơn một năm qua