Samantha McCall Updates

a comment was made to the poll: Sam's true tình yêu is ... hơn một năm qua by Ryoko21
a pop quiz question đã được thêm vào: Who shot Sam in 2006? hơn một năm qua by homersimpson88