Samantha Jones Updates

a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Times Samantha Deserved Better on Sex And The City cách đây 7 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Most Iconic Samantha Jones trích dẫn hơn một năm qua by Makeupdiva
a pop quiz question đã được thêm vào: How long Samantha have to wait for a Birkin purse? hơn một năm qua by Katy9555
fan art đã được thêm vào: tumblr ps7r hơn một năm qua by Katy9555
a video đã được thêm vào: Samantha Jones - Fabulous hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by flowerdrop
a comment was made to the poll: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by makintosh
a reply was made to the forum post: New Spot Look 2019 hơn một năm qua by makintosh
an icon đã được thêm vào: Samantha Jones hơn một năm qua by makintosh
a video đã được thêm vào: Sex and the City - Richard and Samantha's Rooftop Dance hơn một năm qua by Katy9555
a video đã được thêm vào: Samantha Jones tribute hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: HYPOTHETICAL SITUATION FOR THE FEMALE FANS: If bạn were Samantha, which of the following guys would bạn ngày thêm then Samantha did in the show? hơn một năm qua by Nicolas97
a comment was made to the poll: In real life: Would Samantha be your friend hoặc foe? hơn một năm qua by Nicolas97
a poll đã được thêm vào: In real life: Would Samantha be your friend hoặc foe? hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: Which Samantha's apartment do bạn like more? hơn một năm qua by Katy9555
a poll đã được thêm vào: Which Samantha's apartment do bạn like more? hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: Samantha and Richard: What do bạn think? hơn một năm qua by Nicolas97
a photo đã được thêm vào: rs 1024x759 130605143034 1024.richard.cm.6513 hơn một năm qua by Katy9555
a poll đã được thêm vào: Samantha and Richard: What do bạn think? hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: From the girls: Samantha is your...? hơn một năm qua by Nicolas97
a poll đã được thêm vào: From the girls: Samantha is your...? hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Katy9555
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Katy9555
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Katy9555
a comment was made to the poll: New Spot look? hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: New Spot look? hơn một năm qua by Jessica4695
a comment was made to the fan art: Kim as Samantha Jones hơn một năm qua by abdo22002
a comment was made to the fan art: Kim as Samantha Jones hơn một năm qua by abdo22002
a link đã được thêm vào: Kim Cattrall at TriviaTribute.com hơn một năm qua by eagle393
a pop quiz question đã được thêm vào: How old was Samantha at the end of the series when she found out she had cancer? hơn một năm qua by HoltNLucy4Ever
a comment was made to the poll: What do bạn tình yêu most about Samantha? hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: What do bạn tình yêu most about Samantha? hơn một năm qua by gemma4scott