Sam Worthington Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

heart
thefool10 đã đưa ý kiến …
Happy 36 birthday sam worthington have a awsome ngày buddy keep on smieling mate!!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
heart
iambeany đã đưa ý kiến …
I think Kevin Costner and Sam Worthington are the most beautiful creatures that ever walked the planet!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
moviequeen đã đưa ý kiến …
Sam is fine đã đăng hơn một năm qua
cake
A-Gie đã đưa ý kiến …
Happy 35th Birthday, Sam!!! đã đăng hơn một năm qua
angelic
JackieSparrow đã đưa ý kiến …
Sam is AUSSIE???? Whooooooooo I am proud to be Aussie all of a sudden =)
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
heart
Jecxa đã đưa ý kiến …
Sam is the best!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
Olivexa97 đã bình luận…
maybeeee hơn một năm qua
Jecxa đã bình luận…
ma sta ti tu meni mozda...xD hơn một năm qua
amandareal đã bình luận…
sam is SEXY :) :) hơn một năm qua