Sam and Lucky Updates

a link đã được thêm vào: My Lusam người hâm mộ fiction cách đây 11 tháng by benjulie
a comment was made to the link: Lusam, Our tình yêu hơn một năm qua by Cassandra84
a video đã được thêm vào: LuSam ~ Take My Breath Away hơn một năm qua by KMonacoFan
a video đã được thêm vào: LuSam ~ My Wish hơn một năm qua by KMonacoFan
a video đã được thêm vào: LuSam ~ I'm In tình yêu With A Girl hơn một năm qua by KMonacoFan