hiển thị số diễn đàn 1-2 trên tổng số chủ đề 2 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
what do u think? salt (Anjolina)is russian hoặc US agent?  doggee 2 1619 hơn một năm qua
watching salt  doggee 2 1647 hơn một năm qua