trả lời câu hỏi này

Salma Hayek Câu Hỏi

My daughter was đọc an bài viết on Selma Hayek, WebMD - March/April, 2009. She đã bình luận on how much she admired the silver shoes Salma was wearing in the full page photo. Can anyone tell me which shoe designer made them?

 graybuzzard posted hơn một năm qua
next question »