Sad trích dẫn Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 66

heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
wow i have die hard medal here <3 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw congrats my Kathi!!:}<333333 hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
awww thank bạn ღღ ღღ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
your welcome!!:}<3333 hơn một năm qua
heart
sone123456snsd đã đưa ý kiến …
Joined <3 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!!:}<3 hơn một năm qua
heart
a11-swift đã đưa ý kiến …
I tình yêu this club! just that this club describe's every part of me :) đã đăng hơn một năm qua
a11-swift đã bình luận…
the banner's awesome and i agree with the written part :) hơn một năm qua
a11-swift đã bình luận…
the motto's is really lovely ^^ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn very much!:} hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
omg i got a fanatic medal here! so cool!:} đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
awwww congrats bạn got it <3333333333333333333333 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
awwww thank you!:}<333333333333333333 hơn một năm qua
a11-swift đã bình luận…
congratulations <3 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!:}<3 hơn một năm qua
smile
ishrathsultana đã đưa ý kiến …
joined luv dis club đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!:} hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
yay got my die-hard medal now!:} đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
congrats my bfff Dani<33333333 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn my bff Kathi!:}<33333333333 hơn một năm qua
smile
140990 đã đưa ý kiến …
joined!! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank u!:} hơn một năm qua
smile
THG_Fan10213 đã đưa ý kiến …
I'm the 131st fan! Lol. :) đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại yay!:} hơn một năm qua
THG_Fan10213 đã bình luận…
Yupp! yay. :) hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:D hơn một năm qua
wink
onemoresoul đã đưa ý kiến …
joined :) đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thx!:} hơn một năm qua
smile
angelbarbie20 đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
heart
angel0028 đã đưa ý kiến …
Joined...this club is OSM!!!! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank u!:} hơn một năm qua
heart
Syarah26 đã đưa ý kiến …
Joined ^^ Nice club ! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!:} hơn một năm qua
EeveeOak500 đã bình luận…
joined also hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thx!:} hơn một năm qua
heart
I-Luv-L đã đưa ý kiến …
Joined I'm người hâm mộ 119! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yay thanks!:} hơn một năm qua
smile
madzia33 đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
smile
doomkittycd đã đưa ý kiến …
joined
Nice Club đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
kiss
ravissa đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
ravissa đã bình luận…
ur welcome ^u^ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:) hơn một năm qua
worried
Oii đã đưa ý kiến …
This girl lured me to tham gia her club
she has promised me a Vosges Haut-Chocolat đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
haha no, i just asked bạn to join, but its your choice.:} hơn một năm qua
Oii đã bình luận…
See now she has forgotten the terms and regulations Proceeded between us , I want my Sô cô la pleaseeeeeeeeeeeeeeeez :'( hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
haha.:} hơn một năm qua
heart
sherenzpango16 đã đưa ý kiến …
joined=D nice club
i tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank bạn so much!:} hơn một năm qua
big smile
Pandabears đã đưa ý kiến …
Joined ^^ đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
heart
warhan6 đã đưa ý kiến …
Behind every yêu thích song, there is an untold story. đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yup yup!:} hơn một năm qua
heart
warhan6 đã đưa ý kiến …
Every girl needs a best friend to help her laugh when she thinks she'll never smile again.
đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
i agree 100% on this!:} hơn một năm qua
crying
warhan6 đã đưa ý kiến …
It's not hard to find someone who tells bạn they tình yêu you, it's hard to find someone who actually means it. đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
true, i like that quote! hơn một năm qua
warhan6 đã bình luận…
👍👍👍 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:} hơn một năm qua
wink
Sunshineroses đã đưa ý kiến …
really dramatic ! awesome club ♥{; đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn so much!:} hơn một năm qua
yanglight09 đã đưa ý kiến …
Joined! And cool club đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
heart
hyemi2hyuk đã đưa ý kiến …
nice club , i'm happy i joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you! im happy bạn joined too.:} hơn một năm qua
liza12354 đã đưa ý kiến …
joined awesome club đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
heart
__Ashley__ đã đưa ý kiến …
Joined! Nice Club đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!:} hơn một năm qua
smile
mia444 đã đưa ý kiến …
Joined! I like it ;-) đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks so much Mia!:} hơn một năm qua
smile
Stya đã đưa ý kiến …
Joined! This club is unusual! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
haha, thanks.:} hơn một năm qua
heart
Hyori143 đã đưa ý kiến …
Joined~ This Club Was Really Nice! xx :) đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank bạn so much!:} hơn một năm qua
smile
a11-swift đã đưa ý kiến …
wow...the club is cOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! really
i admit it đã đăng hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
yeah sis hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks, thanks! i appreciate it!:} hơn một năm qua
smile
Sipal đã đưa ý kiến …
xin chào joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
hey, thanks!:} hơn một năm qua
wink
sini12 đã đưa ý kiến …
banner and biểu tượng is really awesome...<33 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn sooo much!<33:} hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
np:;-) hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:) hơn một năm qua
heart
princess989898 đã đưa ý kiến …
Joined sis awesome club<3 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn sis!!<3:} hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
tình yêu your club <3<3<3 joined bạn =3 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank you!!:}<33 hơn một năm qua
big smile
vampz_fan đã đưa ý kiến …
joined!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
oh thank bạn very much!:} hơn một năm qua
kiss
shineeofd đã đưa ý kiến …
I tham gia đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank u so much!:} hơn một năm qua
big smile
sini12 đã đưa ý kiến …
joined!!11this meloncholy club!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
hehe thank u!:} hơn một năm qua
heart
xayeishax đã đưa ý kiến …
Joined babe <33 49th người hâm mộ <33

tình yêu the khẩu hiệu <33
đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you, thank you.:} hơn một năm qua
xayeishax đã bình luận…
ur welcome <33 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:) hơn một năm qua
nightowl1249 đã đưa ý kiến …
What pains the soul the most is keeping some one in your hart but not in your life đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yes. hơn một năm qua
heart
DawnLove92 đã đưa ý kiến …
I joined! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks so much!:} hơn một năm qua
big smile
PrettySmile đã đưa ý kiến …
Joined! Nice club<3 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank u!:} hơn một năm qua
smile
halcyon-smile đã đưa ý kiến …
Hi everyone! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
xin chào hey!:} hơn một năm qua
adrydutza đã bình luận…
nice club 1 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!!:} hơn một năm qua
heart
princess989898 đã đưa ý kiến …
Joined !! Nice club<33333 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank you!<33:} hơn một năm qua
heart
soleeni đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
heart
usuitakumi77 đã đưa ý kiến …
Joined :)

I tình yêu ur club :D đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you, thank you!!:} hơn một năm qua
wink
lovetaylor2 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank u!:} hơn một năm qua
lovetaylor2 đã bình luận…
you're welcome! hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:} hơn một năm qua
heart
warhan6 đã đưa ý kiến …
COOL CLUB<3<3<3

tình yêu it <3<3<3
đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank you, thank you!:}<333 hơn một năm qua
warhan6 đã bình luận…
u r very welcome:)<333 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
<333 hơn một năm qua
crying
teentop449 đã đưa ý kiến …
the banner is ture!! that did/does happen to me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :'( đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yup! aw im very sorry that it did/does happen to you.:( hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
I still remember him!! HIS NAME IS TENZIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :'9 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw, im so sorry. bạn deserve better than TENZIN .:} hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
</3 hơn một năm qua
big smile
teentop449 đã đưa ý kiến …
Joined!! :] đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!:} hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
welcome!! hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:} hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
:P hơn một năm qua
smile
rahulshingte đã đưa ý kiến …
Joined .! i tình yêu his club ..... đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank bạn so much!!:} hơn một năm qua
big smile
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thx!:} hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
yay got my dedicated medal in my club! im really happy!:} đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
congrats!!!:) hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn dear!:} hơn một năm qua
big smile
stutimrinal đã đưa ý kiến …
joined the club!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!!!!:} hơn một năm qua
laugh
ksw đã đưa ý kiến …
joined
number 16!!! đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yay thanks!:} hơn một năm qua
big smile
denise333 đã đưa ý kiến …
Joined ^^ đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn so much!:} hơn một năm qua
heart
pazmon đã đưa ý kiến …
Joined nice club danielle i tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank bạn very much Sergio!:} hơn một năm qua
pazmon đã bình luận…
;) hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
smile
shimi đã đưa ý kiến …
WOW đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thx!:} hơn một năm qua
shimi đã bình luận…
np... hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:} hơn một năm qua
Gretulee đã đưa ý kiến …
Joined ^^ đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!:} hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
anytime ^__^ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
kiss
shiraz97 đã đưa ý kiến …
ilove this club joined
ilove the banner đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thanks very much!:} hơn một năm qua
smile
rinri1406 đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thanks!:} hơn một năm qua
rainy
VipSoneJack đã đưa ý kiến …
Joined<3 đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank you!<3:} hơn một năm qua
crying
Lisseth đã đưa ý kiến …
Amazing club! And I loved the quote in the banner!!! OMG! That's moving T_T đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw sis thank bạn so much!!:} hơn một năm qua
heart
GaBiGabi33 đã đưa ý kiến …
Joined !
Great club ^_~ đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank you!!:} hơn một năm qua
heart
Linanel08 đã đưa ý kiến …
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay 2nd fan!! joined đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yay thank you!!:} hơn một năm qua
Linanel08 đã bình luận…
no problem :)) hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:} hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
just created this club, please enjoy!:} đã đăng hơn một năm qua
Lisseth đã bình luận…
It's a great idea, sis!!!! Thank bạn for this awesome spot! hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thanks sis!! im so happy! your welcome!:} hơn một năm qua
halcyon-smile đã bình luận…
great club :) hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thank you!:} hơn một năm qua