rush the hedgehog người hâm mộ club Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

PrincessHotEmo đã đưa ý kiến …
Selina The emo Coyote: Wat up? đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
Rush: nm bạn hơn một năm qua
shadowninja2 đã đưa ý kiến …
I miss being active on this club.... I might post thêm pictures of Rush when I get my internet to my PC instead of my laptop... ;w; đã đăng hơn một năm qua
sonic143amy đã bình luận…
Oh haha.Like old times XD hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
haha sorry ill try to get it back runing soon been busy hơn một năm qua
cool
Evolia-Wulf đã đưa ý kiến …
"Rush may look cool, but his bangs anoy me to some degree. Still, I shall tham gia this club!" đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
how can i make it look batter hơn một năm qua
Evolia-Wulf đã bình luận…
"Oh, don't listen to me." ^^ hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx hơn một năm qua
angelic
NyanTehCat đã đưa ý kiến …
I joined this club, rush looks cool. đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx hơn một năm qua
cool
SteveTH đã đưa ý kiến …
Cool character B) đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx hơn một năm qua
cool
SlayTheHedgehog đã đưa ý kiến …
awesome character đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx bạn too hơn một năm qua
Alisha13 đã bình luận…
yep. he is an awsome character hơn một năm qua
SlayTheHedgehog đã bình luận…
thx hơn một năm qua
big smile
DashTH đã đưa ý kiến …
hi.I joined this club. đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx hơn một năm qua
clank123 đã bình luận…
11113 hơn một năm qua
shadowninja1 đã đưa ý kiến …
okay , on the sonic channel , someone has a character named rush, and i think they copy'd the real creator of rush the hedgehog which is calebstiles. *damn bạn who copy'd him!!!!!!!!!!!* >__< đã đăng hơn một năm qua
shadowninja1 đã bình luận…
well the one that took calebstiles idea. hơn một năm qua
shadowninja2 đã bình luận…
and i should be slapped sorry.... =.=' hơn một năm qua
NyanTehCat đã bình luận…
-.-' hơn một năm qua
mariahjc đã đưa ý kiến …
ive joined
đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx hơn một năm qua
mariahjc đã bình luận…
welcome hơn một năm qua
cool
clank123 đã đưa ý kiến …
cool club dude! đã đăng hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thx hơn một năm qua
clank123 đã bình luận…
np hơn một năm qua
calabstiles đã đưa ý kiến …
hi guys piz dont copy rush is pic đã đăng hơn một năm qua
sonic143amy đã bình luận…
dont worry.i wont. hơn một năm qua
Alisha13 đã bình luận…
why sould I? hơn một năm qua
Julesthehedghog đã bình luận…
the pictures put me in and ill make awsome arcticals for Rush! >:D hơn một năm qua
calabstiles đã đưa ý kiến …
piz tham gia club if bạn did thank bạn đã đăng hơn một năm qua
sonic143amy đã bình luận…
no problem hơn một năm qua
Alisha13 đã bình luận…
always^^ hơn một năm qua
calabstiles đã bình luận…
thank bạn hơn một năm qua