Rosella Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

smile
islandprincess đã đưa ý kiến …
Does it strike bạn as odd that Rosella has skin white as snow even though she spends a lot of time in the sun:) đã đăng hơn một năm qua
MirandaAlivia đã bình luận…
Yeah it's really weird,and I think she must have tan skin....Is Mattel don't think about that?] hơn một năm qua
Sirea đã bình luận…
I also think it's strange, but I like her skin. hơn một năm qua
mithila4015 đã bình luận…
Yeah, it does. But Mattel needs to make búp bê barbie pretty as always for their profits. hơn một năm qua
heart
rockswet đã đưa ý kiến …
i tình yêu her đã đăng hơn một năm qua
wink
rockswet đã đưa ý kiến …
i tình yêu her in the búp bê barbie phim chiếu rạp đã đăng hơn một năm qua
smile
shynah đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
islandprincess đã đưa ý kiến …
She's my yêu thích búp bê barbie Princess! đã đăng hơn một năm qua
rosella1243 đã bình luận…
rosella is awesome shes my yêu thích hơn một năm qua
smile
Saku15 đã đưa ý kiến …
She's one of my fave búp bê barbie characters. She's kick-ass and a good hearted girl. I like her so much! đã đăng hơn một năm qua
033222 đã đưa ý kiến …
she is beutiful and i tình yêu her hát đã đăng hơn một năm qua
laugh
nmdis đã đưa ý kiến …
She is too cute while her name Rosella is also cool. đã đăng hơn một năm qua
033222 đã bình luận…
yes exactly nmids i want to give bạn request to be my friend please hơn một năm qua
innocent_barbie đã bình luận…
ilike rosella hơn một năm qua
ritu277 đã bình luận…
she is very beautiful................ hơn một năm qua