đặt câu hỏi

Rory and Jess Các Câu Trả Lời

 hiển thị các câu trả lời Rory and Jess đến 1 trên tổng số 4
« trước đó  |  tiếp theo »
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: They have two thêm episodes together, both in seaso...