Romeo and Juliet Updates

a video đã được thêm vào: Comparing ALL the Romeo & Juliet phim chiếu rạp cách đây 27 ngày by jasamfan23
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet (1996) - Stina Nordenstam - Little ngôi sao cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet (1996) - Radiohead - Talk hiển thị Host cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet (1996) - Mundy - To bạn I Bestow cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet (1996) - One inch cú đấm - Pretty Piece Of Flesh cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet (1996) - Gavin Friday - Angel cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet (1996) - Everclear - Local God cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet (1996) - Garbage - Crush cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet (1996) – Butthole Surfers – Whatever cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet (1996) – Kym Mazelle – Young Hearts Run Free cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet (1996) – Des’ree – I’m kissing bạn cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet (1996) – Quindon Tarver – Everybody’s Free cách đây 10 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet (1996) - Together in Death Scene (5/5) | Movieclips cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet (1996) - Romeo Dies Scene (4/5) | Movieclips cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet (1996) - 1,000 Times Goodnight Scene (3/5) | Movieclips cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet (1996) - Star-crossed những người đang yêu Scene (2/5) | Movieclips cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet (1996) - tình yêu at First Sight Scene (1/5) | Movieclips cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: My Immortal / ROMEO + JULIET cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet A Thousand Years cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet - West Coast cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: ► Leonardo DiCaprio - Romeo + Juliet || Halsey - Gasoline cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet - Radiohead cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: ~Romeo and Juliet~ *Love Story bởi Taylor Swift* cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: tình yêu Story - Romeo and Juliet cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: lovely (romeo+juliet) chỉnh sửa cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Sweater Weather - The Neighbourhood cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo and Juliet || Lovely cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet fanvid - Gloomy Sunday cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Lana Del Rey - Blue Jeans cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Lovely | Romeo and Juliet 1996 cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo + Juliet - Young and Beautiful cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet ✗ Dynasty cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Romeo & Juliet ✨ | tình yêu me like bạn do hơn một năm qua by Makeupdiva
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích character? hơn một năm qua by alepop
a comment was made to the poll: Which romeo do bạn like? hơn một năm qua by MJ_Fan_4Life007
a comment was made to the poll: Romeo hoặc Juliet hoặc Romeo and Juliet? hơn một năm qua by Lackson4ever85
a comment was made to the poll: If bạn could rewrite the ending of Romeo and Juliet would you? (why hoặc why not) hơn một năm qua by stephany1617
a comment was made to the poll: Romeo and Juliet hoặc Jack and Rose? hơn một năm qua by Hiroshi2015
a comment was made to the poll: If forced bạn had to pick a side, would bạn side with The Capulets hoặc The Montagues? hơn một năm qua by EsotericWisdom
a video đã được thêm vào: Everything Ends hơn một năm qua by HeAteMyHeart
a comment was made to the poll: Do bạn think Romeo is good looking? hơn một năm qua by adelemare
a photo đã được thêm vào: Roliet hơn một năm qua by karlyluvsam
a reply was made to the forum post: Tell Me Why hơn một năm qua by Dark-Blood
a reply was made to the forum post: What do bạn think happened to The Montagues and The Capulets? hơn một năm qua by Dark-Blood
a comment was made to the poll: If the tình yêu of your life died would bạn do what Romeo and Juliet did? hơn một năm qua by Dark-Blood
a comment was made to the poll: Do bạn believe in tình yêu at first sight, like the kind Romeo and Juliet experienced? hơn một năm qua by Dark-Blood
a comment was made to the poll: Who does Juliet belong with? hơn một năm qua by Nadia007
an icon đã được thêm vào: Romeo + Juliet các biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a video đã được thêm vào: romeo + juliet | lie in the sound hơn một năm qua by BonalDea