Rob Bourdon Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

LpFan4life đã đưa ý kiến …
Anyone here still a Rob fan? :D Hes prolly the best tay trống ever đã đăng hơn một năm qua
Samhokage đã đưa ý kiến …
This guy has really impressed me from his versatile drumming in the new album living things. Hats off. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Samhokage đã đưa ý kiến …
I mean waiting for ur response
đã đăng hơn một năm qua
Samhokage đã đưa ý kiến …
What do bạn say guys waiting drums I myself am a drummer. đã đăng hơn một năm qua
Samhokage đã đưa ý kiến …
xin chào guies I have observed that every tay trống has got a monotonous way of
Playing drums đã đăng hơn một năm qua
Samhokage đã đưa ý kiến …
Rob rocked in the road to revolution buổi hòa nhạc with his solo it was just fab! bạn rock đã đăng hơn một năm qua
alzenarrel đã đưa ý kiến …
bạn awesome...I tình yêu you!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Samhokage đã đưa ý kiến …
I guess Rob has played very nice in the song waiting for the end isn't guies đã đăng hơn một năm qua