Riley Biers Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

monsterhigh44 đã đưa ý kiến …
Me too I wish he didn't die đã đăng hơn một năm qua
heart
valpal22 đã đưa ý kiến …
Wish he didn't have to die:(( He is definately my fave! :P HOT đã đăng hơn một năm qua
smile
Aimee147 đã đưa ý kiến …
Riley is one of my favourite Twilight characters! :D đã đăng hơn một năm qua
XxGuardianxX đã bình luận…
We know. XD hơn một năm qua
Aimee147 đã bình luận…
I think the biểu tượng is a slight give away. ;) XD hơn một năm qua
silkandfloss đã bình luận…
I'm like seriously in tình yêu with him! hơn một năm qua
heart
sodapop19 đã đưa ý kiến …
this dude is hot/sexy đã đăng hơn một năm qua
silkandfloss đã bình luận…
I'm like seriously like really in tình yêu with him because he is sloppily sexy and sooooooo hot! I just tình yêu him so much hơn một năm qua
Bellapotter195 đã bình luận…
My Best friend is seriously in LOVVVVEEEE With him! <3 hơn một năm qua