Rick and Morty Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

heart
Simmeh đã đưa ý kiến …
Great show! đã đăng hơn một năm qua
smile
ParaBowiefan94 đã đưa ý kiến …
Can't wait for a possible season 4! đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Same! Can't wait for season 4 in November! hơn một năm qua
AudreyFreak đã đưa ý kiến …
I'm so glad Rick is finally really getting called out for diễn xuất how he does. The những người hâm mộ think he's awesome when the hiển thị makes it clear he's toxic and not meant to be admired. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ishan-Ultra3 đã đưa ý kiến …
One of the most genius character ever! tình yêu Rick and his dark humour. :D đã đăng hơn một năm qua
Ishan-Ultra3 đã bình luận…
*characters hơn một năm qua
cool
Mingsunchao1824 đã đưa ý kiến …
tình yêu this hiển thị đã đăng hơn một năm qua
Ronin4 đã đưa ý kiến …
Wubb-A-Lubb-A-Dubb-Dubb! đã đăng hơn một năm qua
ThePotatoest đã đưa ý kiến …
Hi I'm Mr. Meeseeks! Look at me! đã đăng hơn một năm qua
rainy
Miraaa đã đưa ý kiến …
"What are bạn in for?

"Everything."
đã đăng hơn một năm qua