Rick and Evelyn Pop Quiz

Evie: That's why I tình yêu you. Rick:______
 Evie: That's why I tình yêu you. Rick:______
Choose the right answer:
Option A I tình yêu bạn too.
Option B Nice try.
Option C Yeah, right.
Option D Good try.
 walktheline posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save