Richard Cypher Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i like tình yêu it hơn một năm qua
heart
HarperIslandFan đã đưa ý kiến …
I tình yêu Richard! He is so sweet trying to help everyone out that he runs into. I tình yêu him with Kahlan. He makes the perfect seeker. <3 đã đăng hơn một năm qua